Visie

In ons werk laten we ons inspireren door methodieken uit de systeemtherapie.

Dit kader biedt ons zowel handvaten voor relatie- en gezinstherapie alsook voor individuele therapie. Vanuit deze visie geloven we dat elke persoon deel is van een netwerk van belangrijke en betrokken personen. Een verandering bij één persoon zorgt dus steeds voor een verandering in dit hele netwerk. Daarom vinden we het belangrijk om niet alleen aandacht te hebben voor jou, maar ook voor diegenen die met jou betrokken zijn.

We geven ruimte aan elke unieke vraag en elk uniek verhaal.

Samen met de persoon, het koppel of het gezin creëren we een meerstemmige dialoog over de zorgen, krachten en wensen. In therapie horen we op die manier vaak stemmen en verhalen die thuis (nog) niet gehoord of verteld werden. Door ruimte en tijd te maken en elkaars gedrag proberen te begrijpen, ontstaat er vaak een ander soort van gesprek. Samen zoeken we dus naar een nieuwe dialoog en andere kijk op de zorgen. 

Onze therapeuten zijn systeemtherapeutisch geschoold en/of hebben affiniteit met deze werkwijze door hun werkervaring, en ook door intervisie en supervisie.

Dit meer dan maandelijks overleg onder collega-psychotherapeuten is een absolute vereiste en verrijking om ons werk kwalitatief te kunnen blijven uitoefenen. Vragen worden er anoniem besproken. Collega’s kunnen een toetssteen zijn, een kritische stem of inspiratie bieden voor een andere invalshoek in de therapie. We verruimen onze eigen blik door de mening van een collega die meer vanop een afstand meekijkt. Op die manier kunnen we zelf weer meer zuurstof inbrengen in de therapie. Daarnaast volgen we regelmatig opleidingen om onszelf te blijven voeden en om op de hoogte te blijven van de laatste wetenschappelijke en evidence-based benaderingen. 

Daarnaast hechten we ook veel belang aan nauwe contacten met andere betrokken hulpverleners buiten ons huis.

Daarnaast hechten we ook veel belang aan nauwe contacten met andere betrokken hulpverleners buiten ons huis, zoals huisartsen, therapeuten uit andere disciplines en andere hulpverleners maar ook belangrijke betrokkenen uit het persoonlijk netwerk van cliënten. We zullen dit steeds met jou bespreken en samen kunnen we overwegen wie betekenisvol zou kunnen zijn in het therapeutisch proces.